Miedzian 50 wp – zwalcza choroby warzyw i owoców – 15 g target


Miedzian 50 WP jest środkiem grzybobójczym oraz bakteriobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie przed chorobami, w amatorskiej uprawie drzew owocowych niskopiennych i roślin warzywnych w ogrodach działkowych i przydomowych

Kategoria:

Opis

Miedzian 50 WP jest środkiem grzybobójczym oraz bakteriobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie przed chorobami, w amatorskiej uprawie drzew owocowych niskopiennych i roślin warzywnych w ogrodach działkowych i przydomowych. Bardzo skuteczny oprysk na wiele warzyw i owoców, w tym na pomidory czy ogórki. Sposób użycia Środek przeznaczony jest wyłącznie do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych o pojemności do 10 l, z wykluczeniem opryskiwaczy z napędem spalinowym lub elektrycznym. Rośliny należy opryskiwać w taki sposób, aby zostały dokładnie zwilżone ale nie tworzyły się na nich krople. Skład i wielkość opakowania Skład: miedź w postaci tlenochlorku miedz – 50% (500 g / kg) Wielkość opakowania: 15 g – wystarcza do sporządzenia ok. 7,5 litra cieczy użytkowej. Etykieta produktu Miedzian 50 WP dostępna do pobrania pod sekcją opinii. Sporządzenie cieczy użytkowej Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu, zamknąć szczelnie opryskiwacz i wymieszać ją zgodnie z instrukcją obsługi dla danego typu opryskiwacza. W czasie pracy ze środkiem ściśle przestrzegać zalecanych środków ostrożności, uwag i przeciwwskazań. Informacje dodatkowe: Opryskiwanie najlepiej wykonać w bezwietrzny dzień, ewentualnie podczas bardzo słabego wiatru niestwarzającego możliwości znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy i wykonującego zabieg. Opryskiwać drzewa owocowe, pomidory i inne rośliny. Rośliny rosnące w pobliżu, zwłaszcza przeznaczone do zbioru i konsumpcji, zabezpieczyć przykrywając je np. folią plastikową. Po wyschnięciu cieczy folię złożyć górną strona do środka, aby podczas kolejnego jej użycia, czystą (nieopryskaną środkiem) stroną nakładać na zabezpieczane rośliny. Po skończonym zabiegu sprzęt użyty do sporządzania cieczy i opryskiwacz wymyć i wypłukać wodą. Używać go wyłącznie do zabiegów środkami ochrony roślin. Choroby i dawkowanie Środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia choroby. Środek stosować 2-3 razy w sezonie co 7-10 dni, od początku rozwoju kwiatostanu do fazy, w której 50% owoców uzyska typową barwę (fazy BBCH 51-85). Stosować przemiennie z środkami grzybobójczymi należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Roślina i choroba: Dawkowanie: ziemniak / zaraza ziemniaka 25 g w 3 l wody jabłoń, grusza / parch jabłoni, parch gruszy 15 g w 6 l wody jabłoń, grusza / zaraza ogniowa 15 g w 6 l wody (kwitnienie)7,5 g w 6 l wody (wzrost owoców) wiśnia / brunatna zgnilizna drzew pestkowych 30 g w 6 l wody wiśnia, czereśnia / rak bakteryjny drzew pestkowych 30 g w 6 l wody (nabrzmiewanie pąków)15 g w 6 l wody (kwitnienie i wzrost owoców) brzoskwinia / kędzierzawość liści brzoskwini 1% (10 g środka w 1 l wody) ogórek (w gruncie) / bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy 25 g w 7 l wody pomidor (w gruncie) / zaraza ziemniaka, bakteryjna cętkowatość 25 g w 7 l wody pomidor (pod osłonami) / zaraza ziemniaka, bakteryjna cętkowatość 0,3% (30 g w 10 l wody) fasola / antraknoza, bakterioza obwódkowa, szara pleśń 30 g w 7 l wody modrzew / opadzina modrzewia 0,5 – 1% (50 – 100 g środka w 10 l wody) Karencja Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): jabłka – 7 dni gruszki – 7 dni wiśnie – 7 dni czereśnie – 7 dni brzoskwinie – nie dotyczy pomidor – 7 dni ogórek – 7 dni fasola – 7 dni Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka. W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informację zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Nabycie środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art.28 (DZ.U.2018, poz. 1310) ustawy o środkach ochrony roślin.   Podobne produkty